สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน

แชร์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจของสภากาชาดไทยให้แก่ ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา โดยมี นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตัวแทนสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลกลางเวียง ตำบลไหล่นาน ตำบลแม่สา และ ตำบลปงสนุก จำนวน 1,910 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์