จับตาเมล็ดพันธุ์กัญชา 18,000 เมล็ดไปไหน…?

มทร.อีสาน ส่งมอบเมล็ดกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทย 18,000 เมล็ด และทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. หวังให้ ปชช. เข้าถึงยารักษาโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ให้นโยบายด้านการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และตระหนักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกัน พร้อมส่งเสริมให้การผลิตเมล็ดกัญชาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่อการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีทรัพยากรบุคคลและการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยในการเพาะเมล็ดและการควบคุมการปลูกต้นกัญชาในระบบออแกนิคเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพที่สุด โดยนำเอาความรู้ ในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็ม และก่อให้เกิดระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มเติมระบบการเกษตรอัตโนมัติให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่การปลูกกัญชาและส่งเสริมการใช้ระบบในทุกภาคการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทุกวิทยาเขต

ที่สำคัญยังรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการนำสมุนไพรที่ใช้ประกอบในตำรับกัญชาและนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลทางคลินิกการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า กว่า 2 ปีที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ นับว่ากระบวนการเพาะเมล็ดโดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ได้มาตรฐาน และระบบการปลูกแบบออแกนิค มีระบบการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาและได้รับสิทธิ์การครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ มีกรรมการ 3 ท่านคอยควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับวันนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยล่าสุดมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา จำนวน 18,000 เมล็ด ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ครอบครองต่อไป ซึ่งเมล็ดกัญชาเหล่านี้จะถูกนำการบริหารจัดการและส่งต่อเมล็ดกัญชา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชนต่างๆ จำนวน 150 แห่ง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย จนไปสู่กระบวนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์แผนไทย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทุกหน่วยงานที่ผ่านการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนทั้งสิ้น สายพันธุ์หางกระรอก 19,792 เมล็ด และสายพันธ์ฝอยทอง 17,318 เมล็ด และยังมีหน่วยงานต่างๆ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์อีกจำนวนมาก เพื่อการเตรียมการขอรับส่งเมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีคุณภาพให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมนำสายพันธุ์ที่คัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสกลนคร และจะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ทั้งนี้ มทร.อีสาน โดยสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน พร้อมตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยสนับสนุนนโยบายด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ครบวงจร ทั้งการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

ทั้งนี้ ยังสามารถเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบและถูกกฎหมายที่มีมาตรฐานและครบวงจรที่สุดในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างบูรณาการต่อไป โดย มทร.อีสาน หวังให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงยา และการรักษาโรคร้ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/ รายงาน