ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 1 ออกหน่วยมิตรประชานำน้ำสะอาดออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ตำบลสุรนารี

แชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 สค. นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม เสนาธิการกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 1 จ.นครราชสีมา นำรถบรรทุกน้ำสะอาดจำนวน 12,000 ลิตร เติมลงถังกักเก็บน้ำ ภายในโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากบ่อน้ำดิบผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นบ่อน้ำบาดาลได้แห้งขอดลง ไม่สามารถสูบน้ำ จากแหล่งน้ำดิบขึ้นมาใช้ภายในโรงเรียนได้ พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียน ภายใต้ชื่อกิจกรรม กองทัพอากาศ โดยหน่วยมิตรประชากองบิน 1 ออกหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา


แชร์