ชาวบ้านในจ.พัทลุง ลุกฮือคัดค้านการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว

แชร์

ผู้สือข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันนี้(ที่ 17) ที่บริเวณหน้าสำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ประมาณ 100 ภายใต้การนำของนายเดชา เหล็มหมาด อายุ 39 ปี ได้ใช้รถกระบะส่วนตัวประมาณ 10 คัน โดยบรรทุกอุปกรณ์การจัดทำอาหาร ที่นอน ฯลฯ มาเต็มคันรถ มานัดรวมตัวกัน เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน ของกรมชลประทาน จากนั้นได้เดินเท้ามายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว บัญชีชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 450 ราย และแผนที่ระบบนิเวศน้ำ อ.ป่าบอน ต่อ ผวจ.พัทลุงผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประกาศยกเลิกการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ผ่านการทำเวทีประชาคมตามที่กล่าวอ้าง เป็นการแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการก่อสร้าง ซึ่งการสร้างเขื่อนดังกล่าวนี้ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากในพื้นที่รายรอบในระยะประมาณ 10 กิโลเมตร มีเขื่อนอยู่แล้ว 2 เขื่อน คือ เขื่อนป่าบอน และเขื่อนคลองหัวช้าง ซึ่งการสร้างเขื่อนทั้ง 2 เขื่อนที่ผ่านมา เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีความจำเป็นในการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว โดยให้จังหวัดและประชาชนได้หาทางออกในการบริหารจัดการน้ำ

อย่างไรก็ตามทางกรมชลประทานได้จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมปลอม เมื่อปี 2556 โดยรายงานทั้งฉบับได้คัดลอกข้อมูลมาจาก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาแออ้าง โดยการจัดทำรายงานปลอมขึ้นนั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงของกรมชลประทาน และพื้นที่สร้างเขื่อนดังกล่าวนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าและเขตอุทยาน ซึ่งประเทศควรรักษาป่าไม้ สายน้ำ สัตว์ป่านานาชนิดให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบไป

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้สั่งยุติการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่วโดยทันปี หากภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้ รัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิกการสร้างเขื่อนดังกล่าว ชาวบ้านเมืองตะกั่ว ชาวพัทลุง และชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆที่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเดินทางไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป และในขณะที่รอคำตอบจากรัฐบาลอยู่นั้นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเด็ก เยาวชน จำนวนหนึ่งจะนอนพักค้างคืน ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ทางด้านนายกู้เกียรติฯ ผวจ.พัทลุง ได้กล่าวกับชาวบ้านผู้ชุมนุมว่า นอกจากจะเร่งส่งหนังสือจะเร่งทำหนังสือดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ทางจังหวัดฯจะได้ยื่นหนังสือไปยังอธิบดีกรมชลประทาน กรณีการชุมนุมคัดค้นของชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย ในขณะที่กลุ่มชาวบ้านก็ได้จัดเตรียมปรุงอาหาร จัดวางที่นอน เพื่อนอนพักค้างคืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางฯแล้วเช่นกัน ท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์