เจ้าหน้าที่อุทยานฯช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติทุกพื้นที่

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Advertisement    

อธิบดีกรมอุทยานฯ ขานรับนโยบาย รมว.ทส. สั่งหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุภัยพิบัติในทุกพื้นที่

5 ส.ค.63 / นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย (ดีเปรสชั่นซินลากู) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.ปัว จ.น่าน ประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน บางพื้นที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเตรียมยานพาหนะ (รถยนต์และเรือ) พร้อมกำลังพล สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้กล่าวอีกว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สั่งการหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยในทุกอุทยานแห่งชาติ และให้ศูนย์กู้ภัยจำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ตราด กาญจนบุรี ภูเก็ต สตูล และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เตรียมรถกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนย้ายสิ่งของ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนเรือเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่ พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย

นายธัญญา เนติธรรมกุล ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ และรายงานผลเบื้องต้นแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงให้ประกาศปิดพื้นที่ตามความเหมาะสมและประกาศแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน