วีระศักดิ์ รมช.พาณิชย์ ร่วมประชุมติดตามผลงานกระทรวงพาณิชย์ และความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

แชร์

เมื่อเวลา09.30น. วันที่ 3 สค. ที่หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การดูแลค่าครองชีพประชาชน และการส่งเสริมสินค้า GI ภายใต้โครงการสำคัญ เช่น โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งปัจจุบันสินค้า GI รวม 4 สินค้า อยู่ระหว่างรอประกาศ 1 สินค้า คือ ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย และอยู่ระหว่างเตรียมยื่นคำขอ 3 สินค้า ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย, น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ และทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ จากที่มีสินค้า GI เดิมอยู่แล้วรวม 7 สินค้า ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ, ไวน์เขาใหญ่, ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์, สินค้ากาแฟวังน้ำเขียว, เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และมะขามเทศเพชรโนนไทย ซึ่งหากดำเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าทั้ง 4 สินค้าแล้วเสร็จ จะทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศ

นอกจากนี้ยังร่วมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดเซฟวัน 2) โครงการสูบน้ำจากลำตะคองสู่ตัวเมืองนครราชสีมา, โครงการท่าเรือบก, โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการศูนย์ซ่อมรถไฟ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พี่น้องชาวโคราชได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ เป็นการเชื่อมโยงส่งเสริมให้เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครราชสีมาเติบโตยิ่งขึ้น

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์