ยกย่องนางฟ้าสอนอาชีพช่างทองขวัญใจคนเรือนจำ

แชร์

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 ที่เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก นางสาวเพชรลดา หรือน้องพลอย พรพัชรกุล ประธานฯบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด กล่าวภายหลังจัดพิธีเปิดโรงงานผลิตทองรูปพรรณและเปิดสอนภายในเรือนจำฯโดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล กล่าวว่า การเปิดโรงงานผลิตทองรูปพรรณในเรือนจำแห่งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการขยายการจ้างงานทั้งภายในและภายนอกเรือนจำและเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคล เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ทางบริษัทจึงได้ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอด จัดโครงการฝึกวิชาชีพการทำทองรูปพรรณ โดยร่วมกันฝึกอาชีพผลิตทองรูปพรรณแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ มีผู้เข้าร่วมรุ่นละ 30 คน ถือเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานระหว่างผู้ต้องขังกับเอกชน และสร้างการยอมรับจากสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมภายหลังพ้นโทษ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการฝึกวิชาชีพนำมามอบให้ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับเดือนละไม่ต่ำกว่า 2 พันบาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีการส่งรายชื่อผู้ฝึกวิชาชีพที่มีความประสงค์ผลิตทองรูปพรรณ ไปยังบริษัท เอ็ดดี้ โกลด์ พราว 1 จำกัด เพื่อรับเข้าทำงานกับบริษัทภายหลังพันโทษเป็นการสนับการคืนคนดีสู่สังคม จะได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

พิชิต พฤกษาโสภา จ.ตาก /รายงาน


แชร์