สุดแผ่นดินที่ ปางมะหัน ปลายฝันของนักเดินทาง

แชร์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

โดย: ธาดา ปรีชาชาติ

เป็นที่รู้กันดีว่า ภาคเหนือตอนบน มีอุณหภูมิเฉลี่ยเย็นกว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่นั่นจึงเป็นดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ต้องการเข้าไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

ต้นเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานว่า ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิติดลบถึง 4 องศา นักท่องเที่ยวที่ได้ยินข่าวคงดีใจและวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยว แน่นอนว่าดอยสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก หรือดอยอินทนนท์ คงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว

แต่ถ้าใครไม่อยากพบกับความวุ่นวายของผู้คน ไม่อยากเจอกับสภาพการจราจรที่หนาแน่น รถต้องเข้าไปติดอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผมขอแนะนำที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปที่ บ้านปางมะหัน ซึ่งอยู่ในตำบลเทิดไทย ที่นั่นมีนักท่องเที่ยวไม่มากในช่วงเทศกาล

จุดท่องเที่ยวแห่งแรก คือ บ้านเทิดไทย หมู่บ้านแห่งนี้เดิมชื่อว่า บ้านหินแตก เคยเป็นแหล่งพักฝิ่นและเฮโรอีนของพ่อค้ายาเสพติด ต่อมาถูกรัฐบาลไทยเข้าปราบปราม เมื่อปี พ.ศ.2525 หลังจากนั้น บ้านหินแตก จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านเทิดไทย จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่

สถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นพื้นที่ทดลองปลูกต้นชาน้ำมันที่นำมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปปลูก ผลของชาถูกนำไปสกัดเป็นน้ำมันนำไปใช้ในการประกอบอาหาร ทำเครื่องสำอาง นักท่องเที่ยวที่สนใจในต้นชาน้ำมัน พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ถ้าหากต้องการเข้าไปเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ก็ต้องทำหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ

จุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ ฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุน สังกัดกองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – เมียนม่าร์

การเดินทางขึ้นไปยัง ฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุน ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นไปเท่านั้น และเมื่อถึงลานจอดรถยังต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวซึ่งอยู่ในฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุน นักท่องเที่ยวต้องขออนุญาตจากผู้บังคับหน่วยก่อนจึงจะเข้าไปได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

ฐานแห่งนี้ เคยถูกกองกำลังทหารจากประเทศเมียนมาร์เข้ายึด เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นโจมตีกองกำลังทหารไทใหญ่ซึ่งตั้งค่ายสู้รบกับทหารเมียนม่าร์อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทหารไทยเจรจาขอคืนพื้นที่แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงยิงปืนใหญ่ถล่ม ทำให้ทหารเมียนม่าร์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น เมืองยอน เมืองเล็กๆ ที่กำลังเติบโตจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ว่า บ้านปางมะหัน กับ เมืองยอน จะกลายมาเป็นเมืองคู่ค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม่าร์

บ้านปางมะหัน หมู่บ้านเล็กๆ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่นั่นยังคงรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปเยี่ยมเยือน ดินแดนสุดแผ่นดินที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น ดินแดนปลายฝันของนักเดินทาง

………………………………

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านปางมะหัน

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า (บ้านเทิดไทย) , จุดชมวิวฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุน , ดอยหัวแม่คำ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน , หมู่บ้านอาข่า, หมู่บ้านจีนยูนนาน ,หมู่บ้านไทใหญ่ , ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า (ช่วงต้นเดือนกันยายน ของทุกปี)

…………………………………..

ส่งข้อมูล / ข่าวสาร การท่องเที่ยว มาได้ที่

กองบรรณาธิการ ข่าวท่องเที่ยว สำนักข่าว The Thai Press

Email: thethaipressnews@gmail.com


แชร์