กรมเจรจาฯประชุมความตกลงFTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 6

แชร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่านางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมการประชุมความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปข้อบทพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าได้แล้ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการทางศุลกากร และลดต้นทุนทางการค้าของผู้ประกอบการ และเจรจาเปิดตลาดเพิ่ม พร้อมทั้งตกลงแผนการประชุมในปี 2563 เพื่อเร่งรัดให้การเจรจาหาข้อสรุปและปิดรอบได้ภายในปี 2563 ตามที่ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าไว้


แชร์