“ลุงตู่”มอบโอวาทวันเด็ก มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มกราคม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบโอวาทเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยได้กล่าวว่า วันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ซึ่งครอบครัวต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู และมีความจงรักภักดี สิ่งที่สำคัญคือการรักษาวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดังคำขวัญ “เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถามคำถามนายกรัฐมนตรี โดยเด็กๆ ได้ถามว่า นายกรัฐมนตรีชอบทานอะไร ทำกิจกรรมอะไรในวันหยุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่เด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายพร้อมให้เด็กๆ และผู้ปกครองถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ประการัง สาหร่ายพวงองุ่น กระทรวงพลังงานให้ตอบคำถามและจับรางวัล เครื่องเขียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้ความรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ พลังงานทดแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริเวณเวทียังมีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เช่น การแสดง “รานึก รามอ” จากโรงเรียนสิรินุสรณ์วิทยา การแสดงชุดรำมโนราห์ตัวอ่อน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา การแสดงของทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ เต้น Hiphop ระดับโลก จากโรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ และการแสดงวงดนตรีไทย จากโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ชมและร่วมสนุก

ที่มาwww.thaigov.go.th