เลขาฯ กกต. ขอทุกพรรคอดทน แย้ม คสช.ใกล้ปลดล็อก

แชร์

“พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา” เลขาธิการ กกต. ขอให้ทุกพรรคการเมืองอดทน คสช.กำลังจะปลดล็อคแล้ว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีการรับเงินบริจาคของพรรคการเมืองว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ คสช.ที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป ซึ่งมีการห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุม หรือดำเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง ซึ่งคำสั่งคสช.ดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งแม้จะมีการคลายล็อคตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 และ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่ประกาศ คสช.ที่ 57/2557 ก็ยังมีผลอยู่

“ดังนั้นการดำเนินการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการคลายล็อค 6 ข้อ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 จะต้องมีการขออนุญาตจาก คสช. อย่างกรณีการประชุมของกรรมการบริหารพรรคเพื่อเลิกกิจการพรรค ที่ไม่ได้อยู่ในการคลายล็อคทั้ง 6 ข้อ แต่ก็มีพรรคขออนุญาตเพื่อดำเนินการเลิกกิจการของพรรค ซึ่งกรณีการรับเงินบริจาคหรือระดมทุนก็ต้องขออนุญาตในลักษณะเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ห้ามเพียงแต่ต้องขออนุญาต” เลขาธิการ กกต. กล่าว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า หลังจากนี้ กกต.จะมีการออกหนังสือเวียนแจ้งให้พรรคการเมืองต่างๆ ทราบอีกครั้งว่า หากพรรคจะดำเนินกิจการทางการเมือง นอกเหนือจากการคลายล็อคทั้ง 6 ข้อ แต่จะต้องขออนุญาต คสช.ก่อน อย่างไรก็ตาม อยากจะขอให้ทุกพรรคการเมืองอดทน เพราะทราบว่า คสช.กำลังจะปลดล็อคแล้ว


แชร์