‘บิ๊กตู่’มอบบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า“บ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย”

นายกรัฐมนตรี มอบบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เผยเป็นบ้านเช่าพร้อมสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ผลักดันประชาชนลุกขึ้นสู้ มีความหวัง มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

3 ธ.ค.64 / นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมด้วย พล.ต.ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

โครงการบ้านเคหะสุขประชา เป็นการพลิกโฉมประเทศไทยจากวิกฤติสู่โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เช่าบ้าน พร้อมมีอาชีพยกระดับรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนมีความหวัง มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้ชื่อ โครงการบ้านเคหะสุขประชา โดยมีเป้าหมายจัดสร้าง 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2568 จัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย

ที่สำคัญ ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ มี 6 อาชีพ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก – ส่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติได้เริ่มจัดสร้างโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 ที่ผ่านมา และในวันนี้ (3 ธ.ค.64) ได้บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าเพิ่มอีก 270 หน่วย โดยมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้เช่าอยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าครบทั้ง 2 โครงการแล้ว สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้าน จำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านสองชั้น จำนวน 184 หน่วย

ทั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ (แบบ X) พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม. กลุ่มผู้มีสถานะโสด (แบบ A) พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม. กลุ่มครัวเรือนใหม่ (แบบ B) พื้นที่ใช้สอย 40 ตร.ม. และกลุ่มครอบครัว (แบบ C) พื้นที่ใช้สอย 50 ตร.ม. อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 – 3,000 บาท/เดือน ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ายังได้จัดเตรียมพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน