มหาสารคามขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

แชร์

ที่หนองบัว บ้านวังน้ำเย็น ม.14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมนายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม

โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายในหนองบัว ซึ่งมีพื้นที่ 45.50 ไร่ และมีผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ ทั้งสิ้นจำนวน 3,640 ตัน กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 1 ลำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนรถแบ็คโฮ รถบรรทุกสิบล้อ อบต.เกิ้ง สนับสนุนค่านำมันสำหรับเครื่องจักรกล รถบรรทุก และค่าขนย้ายเรือกำจัดผักตบชวา โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้มาช่วยตัดแต่งต้นไม้และวัชพืชริมหนองน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้คลองน้ำดังกล่าวสะอาดปราศจากวัชพืช มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน


แชร์