เจ้าคณะตำบลเขวาจัดพิธีฌาปนกิจ นายและนางโควิด

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค. 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดปรมัยยิกาวาส บ้านหม้อ หมู่ที่ 11 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูปริยัติกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลเขวา เขต 2 เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ประธานสงฆ์ นายบุญญาภิว้ฒน์ นิลวรรณ มัคทายก พร้อมพระสงฆ์สามเณร 12 รูป และชาวบ้านบ้านหม้อร่วมกันประกอบพิธีฌาปนกิจศพนายโควิด19 นางโคโรน่า 2019 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นกุศโลบาย เพื่อให้โรคร้ายโควิด-19 หายไปจากโลกนี้โดยเร็ว โดยในงานจำกัดผู้มาร่วมงานตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ให้มีผู้มาร่วมงานไม่เกิน 50 คน

ในการทำพิธีครั้งนี้ได้ตั้งศพบําเพ็ญกุศล บนศาลาการเปรียญวัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทำพิธีไหว้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นได้ทำการทอดผ้าบังสุกุล อ่านประวัติ และยืนไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพมาที่ลานกลางแจ้ง มาทำการเผาแบบเชิงตะกอนเป็นพิธีโบราณ โดยมีพระสงฆ์เดินนำชาวบ้าน 4 คนหามโลงศพเดินรอบกองฟืน 3 รอบ นำโลงศพทั้งคู่วางบนกองฟืน ก่อนนำหญ้าคาที่ใช้แทนดอกไม้จันทน์ มาใส่ไว้ในโลง ชาวบ้านบางคน นำหญ้าคามาตีที่ศพของนายโควิด บอกให้ไปไกล ๆ ไปให้พ้น ก่อนทำการจุดไฟเผาเป็นอันเสร็จพิธี

พระครูปริยัติกิจจาภรณ์ กล่าวว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคที่มีพิษภัยต่อมวลมนุษยชาติ ที่อยู่ในโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย เมื่อเขาเกิดขึ้นมาได้ก็จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เขาดับไปได้ อาตมาก็นึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ก็คิดทำกุศโลบายของคน โบราณว่าเมื่อไม่ดับไปด้วยเล่ห์ ก็ต้องดับไปด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็ต้องใช้คาถา จากนี้จะได้สวดมนต์เจริญเมตตาภาวนา แผ่บุญกุศล ไม่ให้โควิด-19 มาทำร้ายจะเป็นการให้คุณให้ประโยชน์ในภายภาคหน้า พร้อมให้ทุกคนภาวนา ตั้งจิต อธิฐานในทางที่ดีแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเอง

ส่วนการนำหญ้าคา ซึ่งเป็นหญ้ามงคล ใช้สำหรับปราบผีโดยเฉพาะ จึงนำหญ้าคามาทำเป็นดอกไม้จันทน์เพื่อไม่ให้วิญญาณโควิด-19 กลับมาได้ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะได้เอาอังคารหรือขี้เถ้าที่เกิดจากการเผา ไปโปรยในป่าหญ้าคา เพื่อไม่ให้เขากลับมาทำร้ายมนุษย์ทั้งหลายอีกต่อไป

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน