ทรงพระเมตตา มอบข้าวสารและถุงน้ำใจช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยโควิด-19

แชร์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้มีพระราชดำริมอบหมายให้พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส นำข้าวสารและถุงน้ำใจ ไปมอบให้กับเจ้าอาวาสวัดจำนวน 24​ วัด​ โดยแต่ละวัดจะได้รับวัดละ 100​ ชุด​ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ณ ศาลาพระนอน วัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ รายงาน


แชร์