เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นสช.รุ่น10

แชร์

กลุ่มเพื่อนๆ”เสมอภาค”ร่วมแสดงความยินดีกับนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันการสร้างชาติ นสช.รุ่น10 และนางลดาวัลลิ์ ยังได้แสดงความยินดีกับพี่ๆในรุ่นที่เรียนจบและได้รับรางวัลเกียรตินิยมทุกอันดับ รางวัลความสามารถต่างๆด้วยความชื่นชม

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ต่อไปนี้ก็จะลงมือทำจริงในการสร้างชาติ สร้างการเมืองที่ขาวสะอาดดังที่เคยทำมาตลอดชีวิตตั้งแต่เข้าสู่การเมือง 13 กันยายน 2535 โดยไม่เคยซื้อเสียงและไม่เคยทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ริเริ่มหลายโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม ปัญหาเด็กและสตรี ปัญหาการตกเขียวเด็ก การค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ ผลักดันกองทุนเสมาพัฒนาขีวิต ริเริ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขยายโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานในกิจการขนาดเล็กเข้าสู่ระบบประกันสังคม ริเริ่มคั้งศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมที่ต้นเหตุของปัญหา จะเป็นการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

 


แชร์