ม.เกษตรปลื้มหลักสูตรการตลาดนานาชาติผลิตนิสิตทันตลาดยุคใหม่

แชร์

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้ โครงการหลักสูตรการตลาดนานาชาติที่พัฒนาขึ้นประสบผลสำเร็จสูง สามารถป้อนนิสิตเข้าสู่แนวการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการตลาดยุคใหม่ได้ทันความต้องการ

​24ก.ย.63/คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผย การออกแบบโครงการหลักสูตรการตลาดนานาชาติประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สามารถผลิตนิสิตสู่ตลาดแรงงานรับแนวการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการตลาดยุคใหม่หลังวิกฤตโรคระบาดได้ทันเวลา

ขณะเดียวกันได้จับมือพันธมิตรด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยดังทั่วโลก ร่วมโค้ชชิ่ง สร้างศักยภาพแก่นิสิต เน้นการเรียนการสอนแบบไฮบริด และปลดล็อคข้อจำกัดการเลือกลงวิชาเรียน

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ด้วยตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคคลกรด้านการตลาดในอัตราที่สูงมาก เนื่องจากมีการขยาย ตัวของบริษัทต่างชาติทั่วโลกเข้ามาสู่ตลาดในเอเชียมากขึ้น

องค์กรเหล่านี้ นอกจากจะต้องการบุคคลกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาการตลาดแล้ว ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ด้วย ดังนั้น โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ถูกออกแบบพิเศษมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ (Digital Transformation) ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรที่มีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง

ดร. ไพฑูรย์ กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นที่สนใจของเด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น แต่ยังดึงเอาเด็กไทยที่เรียนไฮสคูลในต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาเรียนในไทยอีกด้วย ขณะเดียวกันก็มีเด็กจากประเทศต่างๆจากทั่วโลกสมัครเข้ามาเรียนแบบเต็มเวลาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของการพัฒนาหลักสูตรนี้ ขณะนี้โครงการนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 5 แล้ว หลักสูตรดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ new normal ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้รูปแบบธุรกิจการตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม

ทั้งนี้ แม้ด้านการศึกษาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น และได้มีการพัฒนาโปรแกรม และ แพลทฟอร์มขึ้นเอง เพื่อให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีนิสิตบางคนต้องการเข้ามาเรียนในชั้นเรียนมากกว่า เชื่อว่า การศึกษาในอนาคตคงเป็นในลักษณะลูกผสม หรือที่เรียกว่า Hybrid แบบนี้ต่อไปอีกนาน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลังจากมีโรคระบาดเกิดขึ้น บริบทของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น โดยในวันนี้สามารถเข้าถึงโปรเฟสเซอร์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกจาก อังกฤษ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ มาร่วมให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้แก่นิสิตมากขึ้น โดยใช้การสอนผ่านออนไลน์ โดยมีวิชาทางด้านการตลาดที่สำคัญๆให้ลงเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องลงเรียนวิชานี้เท่านั้น นิสิตของสามารถเลือกลงวิชาเลือกได้เองว่า ต้องการเรียนสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการ หรือ เลือกลงวิชาที่เข้ากับทักษะที่ตนเองต้องการ หรือ จะพิจารณาเลือกจากสาขาวิชาที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตได้ อาทิ AI in Marketing, Applied Business Analytic, Digital Marketing Strategic, Idea to Innovation, Leading in Crisis, รวมถึง Marketing analytic: Decision Making Using Data หลักสูตรการเปิดกว้างแบบนี้คิดว่าจะเป็นการเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในโครงการนี้ยังมีโปรแกรมการสร้างประสบการณ์ให้นิสิตด้วยการแลกเปลี่ยนเป็น Exchange Program แต่หลังจากโรคระบาดเกิดขึ้น การเดินทางคงเป็นไปได้ยาก จึงได้พัฒนาเพิ่มหลักสูตรโดยให้ ให้นิสิตของสามารถลงเรียนในมหาวิทยาลัยดังๆ อาทิ MIT, Oxford, Cambridge

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการทำ Internship ในลักษณะเป็น Virtual จาก Marketing Lab ทั่วโลก ได้รับการโค้ชชิ่งจากนักการตลาดในบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรด้วยกันทั่วโลกพร้อมกับมี เครื่องมือให้ฝึกทักษะการวางแผนการตลาดในรูปแบบ Marketing Simulation ช่วยให้นิสิตมีความแม่นยำในการวางแผนการตลาดมากขึ้น รู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสามารถคำนวณผลลัพธ์ได้แม่นยำขึ้น

ดร. ไพฑูรย์ กล่าวย้ำว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการนี้ ในเบื้องต้น คือ การที่นิสิตได้ความรู้ และประสบการณ์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลจริง ๆ และเมื่อจบมาก็สามารถเข้าทำงานด้านการตลาดในบริษัทฯอินเตอร์ชั้นนำต่าง ๆ ได้ และเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าหลักสูตรนี้จะได้รับการยอมรับได้ Certify จากสถาบันในระดับสากล อาทิ Equis Accreditation หรือ IS AACSCB Accreditation ต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์