วัดเขาช่องลมศรีราชาบวงสรวง”ท้าวเวสสุวรรณ”เบิกเนตร”ท้าวปุริสาท”ใครกราบไหว้คุ้มครองมีสุขมีพลัง

ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ ทรัพย์เพิ่มพูนเพิ่มอำนาจเสริมการเงินเพิ่มบารมีเมื่อบูชา”ท้าวเวสสุวรรณ”และ”ท้าวปุริสาท”เทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต                                                                                                             

พระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษจิต ปลุกเสกเหรียญท้าวเวสุวรรณ รุ่น เงิน-ทองล้นเหลือ2

4ก.พ.66/ “ท้าวเวสสุวรรณ”คือเทพแห่งยักษ์เป็นในจตุมหาราชเป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ดูแลประจำทิศเหนือ”ท้าวเวสสุวรรณ”วัดและสำนักต่างๆได้มีการจัดสร้างเพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อปี 2565 และได้ข้ามมาปี 2566 เห็นได้เลยว่า”ท้าวเวสสุวรรณ” ท่านยังเป็นเทพที่มีกระแสที่ร้อนแรงไม่แผ่วเลยเนื่องจากสังเกตเห็นได้เลยว่ามีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ผู้เขียนได้คิดถึง “ท้าวเวสสุวรรณ” ในครั้งนี้จะเขียนถึงท่านพอสังเขปเพื่อรื้อฟิ้นความเป็นมาว่ามีที่มาอย่าไรและจะนำเสนอบริวารของ “ท้าวเวสสุวรรณ” นามว่า “ท้าวปุริสาท” เทวะคู่บารมี “ท้าวเวสสุวรรณ “ผู้มีฉายานาม”กินผีบัลดาลทรัพย์” “ท้าวปุริสาท” หรือ “พญาปุริสาท” มีความศักสิทธิ์ช่วยกันผีสัมภเวสี ลมเพลมพัด ช่วยขจัดปัดเป่าปราบปรามภูตผีปีศาจที่ดำรงตัวไม่ดี

“ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เป็นโอรสพระวิศราวะผู้ที่ได้พรจากพระพรหมให้มีตำแหน่งเทพเป็น “โลกบาล” รูปของ “ท้าวเวสสุวรรณ” ที่พบได้ทั่วไปตามวัดวาอารามมีลักษณะเป็นยักษ์เพราะตามพระไตรปิฎกว่าท่านปกครองยักษ์เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์และรากษส คนไทยนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็กทารก “ท้าวเวสสุวรรณ” มีกล่าวในถึงในอาฎานาฎายปริตร ว่า นำเทวดาในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้า และเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

“ท้าวปุริสาท” หรือ “พญาปุริสาท” แห่ง”วัดเขาช่องลม” ขณะที่ยังไม่ได้เบิกเนตร

ก่อนจะเข้าเรื่อง “ท้าวปุริสาท” หรือ “พญาปุริสาท” มาทำความรู้จักกับ “วัดเขาช่องลม” เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างและประดิษฐาน “ท้าวเวสสุวรรณ” แต่ที่วัดแห่งนี้ได้จัดสร้างแปลกออกไปจากวัดอื่นๆคือ “ท้าวเวสสุวรรณ ทรงพระราหู” วัดเขาช่องลมเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วัดแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี 2517 โดยพระครูพิพิธศาสนาการ(เหลือมายา)โดยธุดงค์ผ่านมาแล้วมามาจาริกถึงเขาช่องลมเห็นว่ามีความสงบล่มเย็นจึงปักกลดเพื่อพักแรมเมื่อชาวบ้านทราบว่ามีพระธุดงค์มาพำนักอาศัยจึงพากันมาทำบุญและสนธนาธรรมจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม เปิดผ้าแดงเบิกเนตรท้าวปุริวาท

ชาวบ้านตำบลเขาคันทรง จึงรั้ง “พระครูพิพิธศาสนาการ (เหลือมายา) ได้ถวายที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างวัดปัจจุบันวัดเขาช่องลมได้รับพระราชทานวิสุงคามเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532 มีเจ้าอาวาสรักษาการด้วยกัน 2 รูปคือพระครูพิพิธศาสนการ(เหลือปญฺญาวโณ) รูปปัจจุบัน พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตฺติธโร ในบริเวณวัดมีปูชนียสถานที่ศักสิทธิ์อยู่หลายแห่งในบริเวณวัดบริเวณวัดมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติอีกแขนงหนึ่ง

” ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู ” (ท่านทองล้น) ได้ทำบวงสรวงเบิกเนตรมีพระเกจิอาจารย์มาร่วมพิธี “ท้าวเวสสุวรรณ ทรงพระราหู” มีขนาดสูง 9.9 เมตร ได้มีประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างมากมาย ดูจนแน่นขนัดทุกๆวัน มีประชาชนเดินทางมากราบสักการะกราบไหว้ทุกวันในวันที่ 22 มกราคม 2566 เป็นวันเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนจึงมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานบวงสรวง “ท้าวเวสสุวรรณ ทรงราหู” และเบิกเนตร “ท้าวปุริสาท” มีจำนวนถึง 5,000-6,000 คน

เหรียญท้่วเวสสุวรรณ รุ่นเงินทองล้นเหลือ ด้านหน้าท้าวเวสสุวรรณ ด้านหลังท้าวปูริสาท วัตถุมงคลรุ่นที่ 2 

ในวันนี้มีพระเกจิอาจารย์ได้มาทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น 2 “เงิน-ทองล้นเหลือ มากล่าวถึงเรื่องราว “ท้าวปุริสาท” หรือ “พญาปุริสาท” เป็น 1 ใน 4 เทวะบริวารระดับอำมาตย์คู่บารมีของ “ท้าวเวสุวรรณ” ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลพฤกรรมของบริวารต่างๆ “พญาปุริสาท” จะจับกินภูคผีที่ไม่อยู่ในคำสั่งเป็นอาหารและมีความเชื่อว่าผู้บูชา “ท้าวปุริสาท” จะบังเกิดตบะเดชมหาอำนาจเป็นที่ยำเกรงแก่เหล่าภูติผีดวงวิญญาณปีศาจทั้งหลายป้องกันคุณไสย์มนต์ดำแก้ป้องกันอาถรรพ์ฝันร้ายลางร้ายต่างๆนานาปราการ                                                                                            หลวงปู่ฮก รตินุธโร เกจิอาจารย์ เจ้าอาวาสราษฎร์สุข (วัดมาบลำบิ) จังหวัดชลบุรี

ยังเชื่อว่า “พญาปุริสาท” ช่วยดลบัลดาลให้เอยู่เป็นสุขทุกทิวาราตรีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติ ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย ลักษณะหรือรูปลักษณ์ของ “พญาปุริสาท” มี 2 ลักษณะคือ “พญาปุริสาทเทพนรสิงห์(ตามความเชื่อทางพม่า) พญาปุริสาทกินผีเป็นยักษ์ถือดาบ 2 เล่มการบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” และ “ท้าวปุริสาท” ข้อห้ามที่หลายคนที่ไม่รู้เมื่อทำเข้าจะไม่บังเกิดสิ่งเป็นสิริมงคลมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อต้องห้ามคือ ห้ามประพฤติตนไม่ดี  ห้ามเป็นผู้ทำลายศาสนา ห้ามประกอบอาชีพไม่สุจริต ห้ามเห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสั่งสอนไม่ให้ประพฤติผิดทางอ้อมนั่นเอง

พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม

พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ “ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น 2 เงิน-ทองล้นเหลือเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ บริเวณบริมณฑลลานท้าวเวสสุวรรณทรงราหู ในพิธีนี้เมีพระเกจิอาจารย์ที่มีความกล้าแกร่งในวิทยาคมการสร้างวัตถุมงคลครั้งที่ 2 เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารกองอำนวยการพระธาตุบนเขาช่องลมสมทบทุนการย้ายศาลาการเปรียญ และ บูรณปฎิสังขรณเสนาสนะ

ภายในวัดเขาช่องลม พิธีนี้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังหลายรูปนำโดยหลวงปู่ฮกรตินฺธโร วัดราษฎร์สุข (วัดมาบลำบิด)จังหวัดชลบุรี และ เกจิอาจารย์จังหวัดชลบุรี พระพิมลภาวนาวิธานวัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพมหานคร  พระอาจารยประสูติปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพุทธโกษีย์(วัดในเตา)จังหวัดตรัง เกจิดังอีกหลายรูปอาจารย์เขียวเทพทองอาจารย์ฆาราวาส สุดท้ายผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้จะได้รับประพรมน้ำมนต์จากพระเกจิอาจารย์

พระคาถาบูชาท้าวปุริสาท ตั้งนะโม 3 จบ 

นิสินโน สิริสัมปันโน ปุริสาสสะนิธิ อะยัง ปาลิภาสา พะหุชะนะหิตัง โตหิปุริสาสสะปะลิติ อันตะราโย วินาสสันติ สุวัณโณ มะหัทธะโน สัมโภคะ ลาภัง ปะติรุโต สังวิภะชันติ สังวิภะชันติ สังวิภะชันติ ปุริสาสสะปะสิทธิ เม

สวดเป็นประจำ จะมั่งคั่ง มีโชคลาภ วาสนา หลังจากกล่าวบทสวดแล้วก็สามารถขอพรขอสิ่งที่ต้องการโดยห้ามลืมที่จะต้องเอ่ยชื่อ นามสกุล ของตัวเองด้วยเสมอ

ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับ,,,,สวัสดี….พบกันใหม่ตอนต่อไป

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ รายงาน