“นายกฯเศรษฐา”แถลงข่าวนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2566

10 พ.ย.66 / นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2566

อย่างไรก็ตาม มี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมและร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คือให้คนไทย 50 ล้านคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 7 หมื่นบาท หรือมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ส่วนการใช้จ่ายนั้นจะจ่ายในระดับอำเภอ มีระยะเวลาใช้จ่ายก้อนแรกภาย 6 เดือน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษามูลค่าเพิ่ม แต่ร้านค้าที่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สำหรับการใช้จ่ายจะใช้ผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท กำหนดให้ขยายใช้ในระดับอำเภอ โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

1.ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

2.ไม่สามารถซื้อของที่เป็นอบายมุขทั้ง เหล้า บุหรี่

3.ไม่สามารถซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

4.ไม่สามารถชำระหนี้ ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ

5.ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอม ค่าเรียนได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน