สอท.เบิร์น จัดงาน Thailand Days – Vegan, Vegetarian and Future Food

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด และห้างสรรพสินค้า Globus สวิตเซอร์แลนด์ จัดงาน Thailand Days – Vegan, Vegetarian and Future Food เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภท vegan และมังสวิรัติ ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตประกอบอาหารไทยมังสวิรัติ 2 รายการ ณ ห้างสรรพสินค้า Globus สาขา
กรุงเบิร์น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และ สาขานครซูริก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งการจัด
วันประเทศไทย (Thailand Days) ในลักษณะ in-store promotion เพื่อนำเสนอผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของไทยในซุเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า Globus ทั้งสองสาขา ระหว่างวันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น เป็นประธานเปิดงานที่ ห้างสรรพสินค้า Globus สาขากรุงเบิร์น โดยมีนาย Erwin Bollinger อธิบดีกรมความร่วมมือเศรษฐกิจทวิภาคี สำนักงานเศรษฐกิจสวิส (SECO) รวมทั้งคณะทูตประจำกรุงเบิร์น และนครเจนีวา ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลท้องถิ่นสวิส เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าสวิส-เอเชีย โรงแรมบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหาร และสถาบันการศึกษาด้านอาหารและการโรงแรมในนครซูริก เข้าร่วมการสาธิตประกอบอาหารไทยมังสวิรัติที่ห้างสรรพสินค้า Globus สาขานครซูริก ด้วย

อรัญญา บุ๊ค รายงาน