มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 11 ที่ ระยอง

วันที่ 19 พ.ค. 2565 ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 11 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากภายใต้การคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า เป้าหมายการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ประมาณ 10,800 คนเศษ เป็นทั้งกลุ่มลูกหนี้ก่อนถูกฟ้องและกลุ่มลูกหนี้หลังถูกฟ้องบังคับขายทอดตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาในวันนี้จะได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้จะได้พบกับบริษัทเจ้าหนี้โดยตรง และได้รับการขยายเวลาผ่อนส่ง รวมถึงลดค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยจำนวนมาก เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน จึงเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สิน เข้ามาร่วมงานในการไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งต่อไป ขอให้มาใช้บริการโดยพร้อมเพรียง ไม่ต้องกลัวหรืออาย เพราะหน่วยงานและเจ้าหนี้ที่มาพร้อมใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหาหนี้อย่างเต็มที่ ส่วนในอนาคตตจะมีองค์กรอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น การค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น บรรเทาปัญหาภาระหนี้สิน คดีความเกี่ยวกับหนี้คงค้าง และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้ไปพร้อมกัน “หากใครเดือดร้อนให้มาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อน”

Advertisement   

สุร​สิทธิ์​ ทุมมานนท์​ จ.ระยอง​/รายงาน