อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา 11,550 โดส

แชร์

18 พ.ย 64 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มค.) โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์