มหาสารคาม มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ”

แชร์

17 พ.ย.64 ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคลต่อองค์กร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กรทั่วไป ทั้งข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคม ศาสนาและประเทศชาติ บ้านเมือง ผู้มีจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ มีความสามารถ เป็นการสร้างสรรค์ ผู้นำไทย ผู้บริหารบุคคล หรือบุคคลองค์กรธุรกิจ ประชาชน ที่มีความสามารถมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม จนประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงาน และบุคคลที่มีการประพฤติที่มีการประพฤติ ปฏิบัติตนอันดีงามควรแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ทางคณะกรรมการจัดงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ รางวัลแห่งเกียรติยศ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จึงได้ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (สุริยันต์) ฉายา โฆสปัญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสืบไป

ทั้งนี้วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) นอกจากเป็นศูนย์รวมใจของพุทธ ศาสนิกชนในพื้นที่แล้ว ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ด้วยในแต่ละวัน พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล เข้ามาชมถาวรวัตถุอลังการงานไม้ภายในวัด พร้อมกราบขอพรพระพุทธรูปทองคำ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทางวัดจัดทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564 ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ยอดเงินทำบุญกว่า 114 ล้านบาท เงินที่ได้ส่วนหนึ่งจากการทำบุญทอดกฐิน และจัดสร้างวัตถุมงคล ไปซื้อรถพยาบาล 14 คัน มูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท มอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 13 อำเภอ (เมือง มี 2 แห่ง)เพื่อไว้รับ-ส่งผู้ป่วย

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน


แชร์