ชุดเเพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

แชร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ วัดสุทธาราม (บ้านอาฮาม) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ นำโดย พ.ท.สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา เนื่องในงานกฐินพระราชทาน

ทั้งนี้ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำหรับทำการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้มาร่วมงาน สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมกับ รพ.ท่าวังผา ในการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 (ATK) รวมทั้งช่วยบริการผู้ที่มาบริจาคโลหิตใน “โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย” ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ พยาบาลและทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับ รพ.ท่าวังผาและส่วนปกครองอำเภอท่าวังผา ออกเยี่ยมบ้านนายวิชัย แซ่เปี่ยน คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านน้ำลักใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้มอบยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้อีกด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์