อ.สันติสุข เดินตามมาตรการ COVID Free Setting

แชร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ประธานคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสันติสุข ได้มอบหมายให้ นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข นายแพทย์กฤษ ใจวงค์ ผอ.โรงพยาบาลสันติสุข นายธนัชฌาย์ นาตัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยจนท.จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข โรงพยาบาลสันติสุข ปกครองอำเภอสันติสุข อบต.ดู่พงษ์ ได้ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ย่านกิ่วม่วง อาทิเช่น ร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงค์แอนด์สกายวอล์ค กิ่วม่วงฮิวล์ วิวกิ่วม่วง360องศา เดอะวิวกิ่วม่วง ร้านกินวิว และ ม่อนกิ่วม่วง โดยเชิญชวนให้สมัครเข้าโครงการตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว พนักงาน นักท่องเที่ยว ตามวิถีการท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิด 19 และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสันติสุข โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พนักงานเป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์