โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัล CSR

แชร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2021” รางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่า จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 12 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง โดยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ แบบ NEW NORMAL ในรูปแบบการจัดงานแบบ ONLINE ผ่าน Application Zoom

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works; DIW) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR) อย่างแท้จริง

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์