ร.ร.สพม.แพร่,น่าน,พะเยา,เชียงราย 66 แห่งทำ MOU กับสถาบันพระบรมราชชนก

แชร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 6 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารร.รในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย จำนวน 66 แห่ง ส่วนสพม.น่าน มีนายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.เข้าร่วมลงนามเพื่อสนับสนุนและร่วมมือกันทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์