เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แชร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบนมัสการพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าและสินค้าทางวัฒนธรรม) ชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีวิถีสุข และชมอุโบสถ (สิม) วัดไชยศรี

23 ต.ค.64/ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าและสินค้าทางวัฒนธรรม) ชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีวิถีสุข และชมอุโบสถ (สิม) วัดไชยศรี โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร เข้าร่วม และมีชาวชุมชนให้การต้อนรับ ณ ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้


แชร์