ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในมหาสารคาม

แชร์

21 ต.ค.64 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1-5 จังหวัดมหาสารคาม มอบอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี๋ยนหมู๋ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 2 บ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และบ้านหนองขนวน ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยสิ่งของที่นำมาแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง ปลาร้าบองหมู่บ้านละ 50ชุด บะหมี่สำเร็จรูป หมู่บ้านบะ 300 ห่อ น้ำดื่มหมู่บ้านละ 44 โหล

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์