กลุ่มนักดนตรีวอนจังหวัดผ่อนปรนมาตรการโควิด 19

แชร์

กลุ่มนักร้อง นักนักดนตรี ในจังหวัดสกลนคร รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ผ่อนปรนมาตรการเข้าโควิด 19 ให้เหตุผลจะพากันอดตายแล้ว

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายนันทพัทธ์ ยิ่งเกียรตินนท์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 248/7 อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมกลุ่มนักร้อง นักดนตรี ใน จ.สกลนคร ประมาณ 30 คน เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อ ผวจ.สกลนคร โดยบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยทุกภาคส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงนักร้อง นักคนตรีและกลุ่มคนผู้ประกอบอาชีพกลางคืน ทำให้เกิดข้อบังคับทางด้านกฎหมาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันได้มีการผ่อนปรนในหลายจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสกลนครที่กลุ่มอาชีพนักดนตรี ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้เกิดปัญหาขาดรายได้ในการดำรงชีพ ในขณะที่ยังต้องใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ และไม่ได้รับการดูแลหรือมาตรการการเยียวยาใดๆในกลุ่มอาชีพนี้ จากทางภาคจังหวัดอย่างชัดเจนนั้น ทั้งนี้ กลุ่มนักคนตรีจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน ในการกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้ง โดยมอบหมายให้ประสานงานกับ นายนันทพัทธ์ ยิ่งเกียรตินนท์ เบอร์ติดต่อ 098 965 3555 หรือ E-mail : petchband@hotmail.com ในการมาพูดคุยครั้งนี้ มีนายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลสวัส จ่าจังหวัดสกลนคร และ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมฯ มารับเรื่องและรับปากว่าจะมีการพูดคุยกันอีกรอบ โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อ ของ สสจ.สกลนคร มาพูดคุยด้วยในเร็วๆนี้

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์