งามเป็นหนึ่งปราสาทผึ้งเมืองสกล ปีนี้จัด 18-21 ต.ค.

แชร์

เทศกาลปราสาทผึ้ง ปีนี้ จัดกิจกรรมแบบ NEW NORMAL ระหว่าง 18 – 21 ตุลาคม ไม่มีการแห่แต่จะนำมาตั้งโชว์ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่โรงจัดทำปราสาทผึ้ง ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศบาลนครสกลนคร ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำปราสาทผึ้ง ซึ่งควบคุมโดย
นายหนูนา อุปพงษ์ ประธานชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม และพบว่าช่าวงทำปราสาทผึ้ง ช่วยกันประดับตกแต่งปราสาทผึ้งกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เสร็จทัน ในการนำไปตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่หน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 นี้ โดยปีนี้จะไม่มีขบวนแห่ และขบวนฟ้อนรำเช่นกับทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็งดการจัดกิจกรรมมาแล้ว 1 ปี ในปีนี้จึงได้คลายล็อคให้จัดกิจกรรมได้ แต่ต้องเป็นแบบ NEW NORMAL และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมโรคโดยเค่งครัด

นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศบาลนครสกลนคร เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านๆมา เราเคยจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปีนี้ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องโรคระบาด จึงจัดทำขึ้นมาเพียงหลังเดียว แต่มี 3 รายการ คือปราสาทผึ้งประยุกต์ขนาดใหญ่ ปราสาทผึ้งประยุกต์ขนาดเล็ก และปราสาทผึ้งโบราณ เพื่อสืบทอดประเพณีเก่าแก่และจะมีการนำมาตั้งโชว์บริเวณหน้าวัด ตั้งแต่วันที่ 18-20 ตุลาคม นี้ โดยจะมีการเคลื่อนออกจากโรงจัดทำในเช้าวันที่ 18 ตุลาคม ในแต่ละวันจะมีการแสดงของนักเรียนและชาวชุมชน วันละ 3 รอบ ส่วนในวันที่ 20 ตุลาคม นั้น จะมีขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ของสาวประเภท 2 จำนวน 15 คน จากลานคนเมืองเข้ามายังวัดพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตจุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

ด้าน นายหนูนา อุปพงษ์ ประธานชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม กล่าวว่า เทศกาลแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จัดเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นงานประเพณี ซึ่งจัดมาแล้ว กว่า 60 ปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดี ที่สำคัญยังสืบสานงานช่างศิลป์ในการทำปราสาทผึ้งให้คงอยู่ เพื่อจะได้โชว์ความงดงามวิจิตรอลังการ์ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม โดยที่ผ่านมาชาวคุ้มวัดพระธาตุเคยชนะเลิศมาแล้ว 7 สมัย ซึ่งปีนี้ทางวัดได้จัดทำปราสาทผึ้ง เล่าเรื่องราวขององค์พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระองค์แสน ซุ้มประตูเมือง ตลอดพญานาคที่ปกปัดรักษาเมือง และพระอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร รูปทรงจตุรมุข 9 ยอด กว้าง 4.80 เมตร ยาว 8.50 เมตร และขอฝากไปถึงบริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้จัดทำปราสาทผึ้งไปตั้งโชว์หน้าร้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจอดนิ่งมานานแล้ว

สำหรับเทศกาลแห่ปราสาทผึ้ง ของชาวสกลนคร มีคติความเชื่อมาจากเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อเสด็จลงมาจากสวรรค์ พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเปิดโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก ให้เห็นถึงกันได้ ทำให้ผู้ที่ได้มองเห็นวิมานบนสวรรค์ การที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมทำบุญใส่บาตรสร้างปราสาท กองบุญขึ้นในเมืองมนุษย์เสียก่อน จึงจะได้ จากนั้นมาจึงพากันคิด สร้างสรรค์ปราสาท ให้มีรูปลักษณะคล้ายปราสาทวิมานบนสวรรค์ทรงจตุรมุข มีเสา มีห้อง มีหน้าพรหม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บันได มียอด มีมณฑป ลวดลายวิจิตรสวยงามตามยุคตามสมัยต่อกันมา

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์