มอบกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน

แชร์

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคีเครือข่าย มอบกล้าฟ้าทะลายโจร ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปปลูกและใช้ในการป้องกันโควิด-19

13ต.ค.64/ นางสิริกร ธงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 1 ตำบล 1 มหาลัย ร่วมกันส่งมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายโกสินทร์ สุนทรโสภา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอทับสะแก นางสาวอังคณา เจริญศิริ เกษตรตำบลนาหูกวาง ดร. เจษฎดา วงศ์พรหม หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร พร้อมทีมนักศึกษา (1 ตำบล 1 มหาลัย) และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตร ซึ่งคณะครู สมาชิกยุวเกษตรกร เกษตรอำเภอทับสะแก ได้ร่วมกันเพาะพันธ์ฟ้าทะลายโจรไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้ทำการมอบถึงมือผู้ปกครองเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

#เกษตรอำเภอทับสะแก #โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 #1 ตำบล 1 มหาลัย #ฟ้าทะลายโจร


แชร์