BST มอบแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนในจังหวัดระยอง

แชร์

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใย สู้ภัย COVID-19 แก่พี่น้องชุมชน ด้วยการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 5 ลิตร รวมทั้งหมด 460 แกลลอน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน โดยมีผู้บริหาร BST เป็นตัวแทนส่งมอบ

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์