เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่มหาสารคาม

แชร์

8 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัด ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้มีข้อสั่งการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเน้นย้ำเรื่องการอพยพประชาชน การขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยง หรือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เสี่ยงภัย กรณีมวลน้ำที่จากจังหวัดขอนแก่นจะไหลเข้าเขตอำเภอโกสุมพิสัย กันทรวิชัย และเมืองมหาสารคาม ในลำน้ำชีและพื้นที่ลุ่ม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนฯ กรณีประชาชน ไม่ยอมอพยพออกนอกพื้นที่ ให้ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือในด้านอาหารและยารักษาโรค ให้อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย สรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.โกสุมพิสัย ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเข้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ย.1.40 ม.พื้นที่น้ำท่วม 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านถูกตัดขาด 6 หมู่บ้าน(บ้านดอนน้อย ม.5,บ้านหนองขนวน ม.9 , บ้านม่วงใหญ่ ม.6 ม.11 ,บ้านดอนสวรรค์ ม.7,บ้านดอนจำปา ม.8) ถนนเชื่อมหมู่บ้านถูกตัดขาด 6 สายทางพื้นที่การเกษตร( คาดว่าจะเสียหาย 15,225 ไร่ ) เสียชีวิตจากการจมน้ำ 1 ราย โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้การช่วยเหลือต่อไป

ทีมข่าว มหาสารคาม


แชร์