มูลนิธิเพื่อคนไทยและผู้แทนมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบชุดตรวจ ATK ให้กรมการแพทย์

แชร์

7 ต.ค. 2564 – ผู้แทนโครงการ Thailand Recovery Fund ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร็ว Rapid Antigen Test Kits (ATK) แบบทดสอบจากน้ำลายแก่ กรมการแพทย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเปราะบางในกรุงเทพ พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “การศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในชุมชนกรุงเทพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค” (The impact of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testing Kit screening in Bangkok community to prevent outbreaks) อันจะสะท้อนผลของการใช้วิธีนี้หยุดการแพร่เชื้อโควิดในประเทศไทย ซึ่งอาจนำไปขยายผลสู่ระดับประเทศ

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทยและตัวแทนมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นผู้แทนส่งมอบชุดตรวจ ATK ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

การดำเนินงานในโครงการนี้ เป็นความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) กรมการแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการ Covid Relief Bangkok Thai Care คุณแนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015) Zero Covid Thailand และกลุ่มเส้นด้าย รวมถึงผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver

แนวคิดในการทำวิจัยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่เปิดเผยว่าการตรวจที่ทราบผลเร็วหากทำในวงกว้างด้วยความถี่สองครั้งต่อสัปดาห์นั้นสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อหรือ R0 (R naught) ลงได้ถึง 80% แม้ว่าชุดตรวจนั้นจะเป็นชุดตรวจแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ ในขณะที่การตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้เพียง 58% เนื่องด้วยระยะเวลารอผลที่นานราว 48 ชั่วโมง สรุปได้ว่าการตรวจด้วย ATK ที่รู้ผลเร็วนั้นลดอัตราการแพร่เชื้อได้ดีกว่าการตรวจด้วย PCR ที่มีความแม่นยำสูงแต่ใช้ระยะเวลารอผลนาน

โครงการ Thailand Recovery Fund มุ่งแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 200,000 ชุด ให้กับผู้อยู่อาศัยกว่า 40,000 คนในกว่า 40 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบผลการหยุดเชื้อในชุมชนที่ทุกคนได้ใช้ชุดทดสอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ชุดทดสอบ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 กรมการแพทย์ ร่วมด้วยคณะผู้วิจัย และองค์กรพันธมิตรจะเริ่มแจกจ่ายชุดตรวจโควิดแบบเร็วให้ แก่ชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังคงระดมทุนสนับสนุนและรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน (วันที่ 6 ตุลาคม 2564) มีการบริจาคผ่าน Socialgiver แล้ว เป็นจำนวนเงิน 5,527,339 บาท ซึ่งซื้อชุดตรวจแบบเร็วได้จำนวน 138,183 ชุด ในราคาชุดละ 40 บาท

ผู้ที่สนใจสนับสนุน สามารถบริจาคได้ที่ https://bit.ly/39NULh2

Thailand Recovery Fund (กองทุนภัยพิบัติฉุกเฉิน) เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำเงินสนับสนุนที่ได้ไปแก้ปัญหาและฟื้นฟูภัยพิบัติฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทางโครงการฯทำงานเพื่อรับมือกับการแพร่ ระบาดให้ทันท่วงทีโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ประชาชนและมองหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากการแจก ATK ในโครงการนี้แล้ว ยังมีการบริจาคหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ชุด PPE เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องฟอกอากาศให้กับสถานพยาบาลทั้งหมด 82 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.socialgiver.com และลิงก์โดยตรงของ โครงการ https://bit.ly/39NULh2


แชร์