ไทยเวียตเจ็ทร่วมยินดี “น้องเทนนิส” บนเที่ยวบิน VZ350

แชร์

(กรุงเทพฯ, 4 ตุลาคม 2564) สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมแสดงความยินดีพร้อมให้การสนับสนุนการเดินทางแก่ “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองจากโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น บนเที่ยวบินที่ VZ350 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ระหว่างการเดินทางกลับเพื่อฉลองชัยชนะยังบ้านเกิด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แชร์