อสม.เคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจสู้ภัยโควิด

แชร์

ชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมภาคีเครือข่าย กองสาธารณสุขเทศบาล ออกรณรงค์การมีส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสในพื้นที่ชุมชน

นางศรีพรรณ อินต๊ะ ประธาน ชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้นำสมาชิก อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ เครือข่ายสุขภาพ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 และ หมู่ 12 ร่วมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในชุมชน ปฏิบัติตนที่ถูกต้องในห้วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่แพร่ระบาด ขยายวงกว้างออกไปทุกวัน โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือ ผู้ที่มีประวัติร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน งดการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือถ้ามีธุระจำเป็นออกนอกบ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงให้ติดต่อขอเข้ารับการตรวจได้ที่ ศูนย์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิค-19 ของอำเภอแม่สะเรียง หน้าวัดกิตติวงศ์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เกิดขึ้นกระจายในชุมชนท้องที่อำเภอแม่สะเรียง ทำให้มีประชาชนทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำที่อาศัยกักตัวอยู่บ้าน เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิค-19 ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อเป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์