“อัศวิน”โฉบศูนย์พักคอยชุมชนแผ่นดินทองดารุ้นนาซีฮะห์

แชร์

ผู้ว่าฯกทม. พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหาคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชนแผ่นดินทองดารุ้นนาซีฮะห์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตหนองจอก

16 ก.ย.64/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยในชุมชนแผ่นดินทองดารุ้นนาซีฮะห์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม จำนวน 47 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ เขตหนองจอก พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม จำนวน 25 ชุด โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตหนองจอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประธานชุมชน ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักคอยในชุมชนแผ่นดินทองดารุ้นนาซีฮะห์ เขตหนองจอก ประกอบด้วย แอลกอฮอล์แบบน้ำ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ N95 ถุงมือยาง Face Shield หมวกคลุมผมตัวหนอน น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ชุดกาวน์แบบนิ้วโป้งสอดข้อป้องกันสารคัดหลั่ง ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบวัดปลายนิ้ว และถุงขยะสีแดง ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์พักคอยในชุมชน (Semi Community Isolation) เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.64 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 80 เตียง

ปัจจุบันมีผู้ป่วย 13 ราย รวมผู้ป่วยเข้าพักสะสม 102 ราย มียอดสะสมการส่งต่อโรงพยาบาลทั้งสิ้น 3 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 16.00 น.) เป็นศูนย์พักคอยในชุมชน ซึ่งมีอสส.ชุมชนประสานกับศูนย์สาธารณสุข 44 (ลำผักชี) เขตหนองจอก เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยในศูนย์ฯ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น สำนักงานเขตสนับสนุนอาหารให้กับศูนย์พักคอยในชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการครัว ปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยบริษัทซีพี ที่เริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.64 เป็นต้นมา พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนเขตหนองจอก โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองจอก พร้อมนำข้อมูลคนป่วยในศูนย์ฯ เข้าระบบ EOC ของเขตหนองจอก เพื่อเข้าสู่ระบบดูแล ติดตามอาการของผู้ป่วยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในชุมชนแผ่นดินทองดารุ้นนาซีฮะห์ จำนวน 47 ชุด และในชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ อีกจำนวน 25 ชุด ซึ่งประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองจอก จึงได้มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาน้ำกัดเท้า ชุดเวชภัณฑ์

พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอกเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานข้ามคลองลำมดตะนอย จำนวน 2 สะพาน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองลำมดตะนอย ความยาวประมาณ 50 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์