ทีมพรรคกล้าจิ้มกทม.ยกระดับแก้โควิด-19

แชร์

ทีม “พรรคกล้า กทม.” ยื่น 9 ข้อเสนอ ถึงผู้ว่า เสนอยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19

9 ก.ย.64/ นายณัฐนันท์ กัลป์ยาศิริ ผู้กล้าเขตคลองสามวา  นำทีม “พรรคกล้า กทม.”  เข้ายื่นหนังสือเสนอยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ถึงผู้ว่าราชการ กทม. ผ่านนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่า กทม. เมื่อวันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

สำหรับข้อเสนอที่ยื่นนั้น เกิดจากประสบการณ์ ที่สมาชิกพรรคกล้า ไปประสบพบเจอระหว่างลงพื้นที่ แม้ทาง กทม. จะตอบสนองแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย แต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาเกิดขึ้น บางศูนย์ใช้เวลาพิจารณานาน 3 ถึง 5 วัน กว่าจะได้รับการแยกตัวพักคอย ทำให้เกิดการระบาดในครอบครัวอยู่ดี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งนโยบายไว้

ส่วน “ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องได้รับการจัดการให้เร็วที่สุด ซึ่งพรรคกล้าได้รวบรวมประสบการณ์ จากการลงพื้นที่จริง” มาเป็นข้อเสนอ 9 ข้อ ที่สามารถทำได้จริง ประกอบด้วย

1.เร่งเพิ่มหน่วยตรวจเชิงรุกให้เพียงพอ

2.ต้องรับผลการตรวจ ATK เข้าศูนย์พักคอยทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ขอขยายการดูแลไปถึงระดับสีเหลือง ขยายช่วงอายุถึง 75 ปี

  1. เพิ่มศักยภาพให้ศูนย์พักคอยที่พร้อมจับคู่กับโรงพยาบาลสนาม
  2. สนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์พักคอยในระดับชุมชน
  3. เพิ่มอำนาจหน้าที่สำนักอนามัยและศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ ขับเคลื่อนเชิงรุกดูแลผู้ป่วย Home Isolation
  4. เพิ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานและคู่สายให้เพียงพอต่อการติดต่อ
  5. เร่งเสนอปลดล็อกการจัดซื้อวัคซีนและกระจายการฉีดวัคซีน
  6. ครอบคลุมการให้บริการแก่คนต่างด้าว
  7. ให้กรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับสถานการณ์

แชร์