“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ยื่นมือถึงพื้นที่คลองเตย

แชร์

เซเว่น อีเลฟเว่น อยู่เคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 เดินหน้าส่งมอบของใช้จำเป็นเพื่อเยาวชนในพื้นที่คลองเตย

14มิ.ย.64 / จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิง สภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง และทีมแพทย์

ล่าสุด นางสาวสุมาลี มัธยม ผู้จัดการฝ่าย บมจ. ซีพี ออลล์ และจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับ มูลนิธิส่งเสริม การพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอซี่) โดยมี นางสาวบุญเยี่ยม เหรียญทอง ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และ นางสาวปวีณา สมพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอซี่) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงาน ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหาเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกทารุณกรรมจากครอบครัวเด็กที่ถูกทอดทิ้งรวมทั้งเด็กที่ถูกศาลพิจารณาส่งต่อให้มาอยู่ในความดูแลของมูนิธิ บ้านเมอร์ซี่เป็นที่พักสำหรับเด็กเลยร่อนจากชุมชนแออัดในกรุงเทพเป็นบ้าบ้านพักในลักษณะศูนย์เปิดสำหรับเด็กเร่ร่อนที่ต้องการที่พักพิงเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ตั้งแต่ 2-3 ขวบจนถึงวัยอุดมศึกษา ปัจจุบันมีบ้านพักสำหรับเด็กจำนวน 6 บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพ

นางสาวบุญเยี่ยม เหรียญทอง กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัวโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจกับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องรายได้ของของผู้ปกครอง ทำให้พวกเขามีชีวิตที่ยากลำบากมากขึ้น

“สำหรับสิ่งของที่ได้รับจากซีพี ออลล์ วันนี้ พวกเราต้องขอบอกว่าดีใจมากๆ ดีใจแทนเด็กๆทุกคน สิ่งของทุกอย่างที่ได้รับสามารถนำไปมอบให้กับเด็กทุกคนได้นำไปใช้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังส่งเผื่อไปถึงครอบครัวของเขาด้วย ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราและเด็กๆทุกคน

สำหรับ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศปัจจุบันมอบไปแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์