อบจ.มหาสารคาม พร้อมซื้อวัคซีน5หมื่นโดสฉีดให้ประชาชน

แชร์

1มิ.ย.64 ที่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้นำถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง มามอบให้แก่ประชาชนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ต้องกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้จากคำสั่งจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยได้ทำการปิดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดมหาสารคามจึงประกาศ ปิดหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 12.00 น. ห้ามเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกกักตัวออกไปไหนไม่ได้ขาดของกินของใช้ที่จำเป็น

ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบจ.มหาสารคามมีความห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวที่จะต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จึงนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ ยังเปิดเผยว่าทางฝ่ายบริหารมีความประสงค์จะซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มโดยทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสั่งจองวัคซีนทางเลือกยืนยันว่าขณะนี้ อบจ.มหาสารคามมีงบประมาณพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก หากหน่วยงานในส่วนกลางยืนยันว่าไม่มีปัญหาติดขัดในระเบียบหรือกฎหมายและไม่ถูกทักท้วงตามที่สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยมีหนังสือสอบถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อบจ.มหาสารคามก็พร้อมซื้อทันทีจำนวน 5 หมื่นโดส เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะพระสงฆ์ คนขายล็อตเตอรี่ โดยจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการสั่งจองและแผนการฉีดวัคซีนก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการฉีดวัคซีนเดิมและจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน


แชร์