แพทย์แผนไทยช่วยชาติบุกภาคเหนือ

แชร์

“รฎาวัญ” ขยาย โครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ไป 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสู่ภัยโควิด ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

15พ.ค.64 /ณ สถาบันพัฒนาปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ตามนโยบายของ คุณรฏาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี อาจารย์ถิรกร ชัยมงคล หัวหน้าทีมเสมอภาคภาคเหนือ พท.ว.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ที่ปรึกษาแพทย์แผนไทยภาคเหนือ หมอประเดิม ส่างเสน หมอชาวบ้าน และอาจารย์ทรงชัย เดชสุวรรณ ผู้จัดการโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติเชียงใหม่ ได้จัดอบรมสัมมนาหมอชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คือ สมุนไพรและตำรับยาแผนไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ มากินเป็นอาหารและยาเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค จะได้นำองค์ความรู้นี้ไปอบรมเผยแพร่ให้แก่ประชาชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือทาง LINE และทางZoom ซึ่งจะกำหนดวันเวลาอบรมเร็วๆนี้

พท.ว.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ กล่าวว่า คนไทยเรานำ พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยานับ 1000 ปีมาแล้ว เวลาเจ็บป่วยก็พึ่งทายาในชุมชนเป็นหลัก แต่วัฒนธรรมดังกล่าวนี้ถูกละเลยเรื่อยมาอย่างน่าเสียดาย สำหรับโรคไข้จากไวรัส โควิด-19 หรือที่เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นั้น แท้ที่จริงแล้วไวรัสที่ทำให้เกิดไข้ ตัวร้อนแล้วทำให้ปอดอักเสบไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยเกิดมานานแล้วและมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา และตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็มีการใช้ตำรับยาแผนไทยรักษาโรคไข้หวัดลงปอดที่เรียกว่าไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้กาฬ จนหาย เป็นปกติ ตัวอย่างเช่น ยาห้าราก ยาจันทะลีลา ยาสัตตะโกฐ ซึ่งมีในคัมภีร์ตักกะศิลาในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือประชาชนในภาคเหนือที่มีไข้ตัวร้อน ไอ และ เจ็บคอ หากตำรับยาแผนไทยไม่พอก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติในส่วนกลางมาเสริม เราตั้งใจจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ จึงขอเชิญแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติช่วยชาวเหนือโดยติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1883-7845 และ 09-9365-9951

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์