เที่ยวเมืองผลไม้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน

แชร์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง และนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ ม.3 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมชิมผลไม้คุณภาพ หลังสถาการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยอง คลี่คลายลง โดยได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายนิธิภัทร์ ทองอ่อน หรือสวน”ลุงแกละ”เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer ปี 2559 ซึ่งเป็นสวนทุเรียนคุณภาพ มีจำนวน 60 ไร่

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดระยอง คลี่คลายลงแล้ว จังหวัดระยอง ได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายนเป็นต้นไปนี้ ชาวสวนผลไม้ได้เตรียมเปิดสวนเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวได้มาชิมผลไม้คุณภาพดีอย่างเต็มที่ รวมทั้งเชิญชวนให้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย และมาลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายเมนูอีกด้วย

ด้านนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยองกล่าวว่า การควบคุมคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรของจังหวัดระยอง ได้มีการอบรมสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะทุเรียน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวสวนผลไม้ในฤดูกาลผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดนี้ ส่วนใหญ่หลักๆ ต้องการรับประทานทุเรียน เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีมาตรการผลิตผลไม้หรือทุเรียนให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานคือทุเรียนแก่ ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ส่งเสริมมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร โดยเฉพาะสวนผลไม้ที่เปิดให้ท่องเที่ยว จะมีคิวอาร์โค้ดรับรองคุณภาพของผลไม้หรือทุเรียนโดยมีสติ๊กเกอร์ติดที่ขั้ว สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สร้างความมั่นใจผู้บริโภค รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย ซึ่งมีกว่า 70 สวนผลไม้ด้วยกัน และยังมีอาหารพื้นถิ่นและอาหารทะเลสดๆ อีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์