จิ้งหรีดแปลงใหญ่“ท่าชัย”ขึ้นชั้นฟาร์มต้นแบบ

แชร์

มกอช. ยกนิ้ว “จิ้งหรีดแปลงใหญ่ท่าชัย” ขานรับนโยบายหนุนส่งเสริมสร้างรายได้เกษตรกรพร้อมดันขยายลูกฟาร์มมาตรฐาน

27ก.พ.64/ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่จิ้งหรีด ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นั้นพบว่าจิ้งหรีดถือเป็นสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการบริโภคสูงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยในส่วนของแปลงใหญ่จิ้งหรีดท่าชัยซึ่งผลิตและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเป็นฟาร์มต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มกอช.

ทั้งนี้ในส่วน มกอช.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของฟาร์มลูกข่าย ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาระบบเอกสารคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าปลายทาง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่มีมาตรฐานสูงหรือมีกฎระเบียบการตามสอบที่เข้มงวดจนถึงระดับฟาร์ม

ด้านนางสาวชุติกาญจน์ เจื้อยแจ้ว ประธานแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของการผลิตจิ้งหรีดมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการโปรตีนในฐานะปศุสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยและของโลก ปัจจุบันฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์สามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่การอบแห้งและบดผงจิ้งหรีดภายใต้มาตรฐาน GMP การสกัดน้ำมันจิ้งหรีด การผลิตสินค้าแปรรูป เช่น น้ำพริกกากหมู ขนมอบกรอบ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้มีความต้องการสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลก รวมทั้งที่เพิ่งเปิดตลาดได้อย่างเป็นทางการ คือ สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก

ทั้งนี้ พื้นที่ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ จิ้งหรีด ซึ่งมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่จำนวน 37 ฟาร์ม ทั้งภายในพื้นที่ ต.ท่าชัย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ เป็นทั้งศูนย์กลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มต้นแบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร “Q” และยังเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังการผลิตและรวบรวมสินค้าจากทั้งเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรฟาร์มมาตรฐานทั่วประเทศ เช่น จิ้งหรีดแปลงใหญ่บ้านแสนตอ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อนำมาแปรรูปจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดไม่ต่ำกว่า 15 ตัน/เดือน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์