เอ้กบอร์ดยันไข่ไก่มีเพียงพอบริโภคในประเทศช่วงโควิด-19ระบาด

แชร์

เอ้กบอร์ดติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยืนยันมีเพียงพอบริโภคในประเทศแน่น่อน พร้อมสั่งกรมปศุสัตว์หามาตรการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับทุกภาวะการณ์เพื่อให้ “ผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อนและเกษตรกรต้องอยู่ได้”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) เป็นประธานการประชุมเอ้กบอร์ด ครั้งที่ 2/2563 โดยกล่าวว่า จากมาตรการแก้ไขภาวะไข่ไก่ขาดตลาดอย่างกะทันหันในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พบว่า ปัญหาคลี่คลายแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์รายงานสภาวะการผลิตไข่ไก่ในปัจจุบันซึ่งมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 49 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 40 – 41 ล้านฟองต่อวัน คาดการณ์ว่า ปลายเดือนเมษายนจะสามารถผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 44 ล้านฟองต่อวัน

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด)

จากมาตรการขยายเวลาการเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงให้นานกว่า 80 สัปดาห์ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า จะไม่เกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาดอีกแน่นอน นอกจากนี้เอ้กบอร์ด มีมติให้กรมปศุสัตว์เตรียมมาตรการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับทุกภาวะการณ์เนื่องจาก ไข่ไก่เป็นสินค้าเกษตรที่ปริมาณในตลาดผันผวนง่ายตามความต้องการบริโภค ดังนั้นจึงต้องป้องกันปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดไว้ล่วงหน้าด้วย โดยยึดหลักการ “ผู้บริโภคต้องไม่เดือดร้อนและเกษตรกรต้องอยู่ได้”

ในที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางป้องกันผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์กระจายพันธุ์สัตว์อย่างไม่เป็นธรรม โดยให้สมาคมและสหกรณ์มีบทบาทร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษร่วมกับทางราชการ อีกทั้งรับทราบความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ที่ภาคเอกชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้บริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและทำกิจกรรมรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่อีกด้วย

ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย 220 ฟอง/คน/ปี ซึ่งหากเพิ่มเป็น 300 ฟอง/คน/ปีหรือรับประทานไข่ไก่คนละ 1 ฟองต่อวันจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

“ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับปริมาณและราคาไข่ไก่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ กรณีที่ผู้บริโภคเกิดข้อสงสัยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด ขอให้คนไทยมั่นใจว่า กระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางบริหารจัดการให้ไข่ไก่มีเพียงพอบริโภคในประเทศและจำหน่ายในราคาเหมาะสมอย่างแน่นอน” นายเฉลิมชัยกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์