มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วไทย

แชร์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบของขวัญให้เด็กไทย เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบของขวัญให้เด็กไทย โดยยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ

สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจภายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าด้วย

​​ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดปัญหาที่อาจทำให้สัตว์ป่าตามธรรมชาติได้รับอันตรายจากขยะพลาสติก ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คงความสมบูรณ์สวยงาม จึงอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวลดใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง งดใช้โฟมบรรจุอาหาร หลอดดูดน้ำพลาสติก ตลอดจนงดนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์