ดึงโค๊ช ชเว ย็อง-ซ็อก ฝึกเทควันโด เยาวชน

แชร์

7พ.ย.63/ ที่ ห้องโพธิทอง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง นายสุรสิทธิ์ ทุมมานนท์  กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Tackwondo Youth Camp ครั้งที่ 1 มีนายเมธาสิทธิ์  พงศ์ยมัด เลขานุการชมรมกีฬาเทควันโด จ.ระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมคณะกรรมการจัดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี ชเว ย็อง-ซ็อก โค้ชทีมชาติไทย เป็นโค๊ชฝึกให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกซ้อมทักษะอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาคไดัมีโอกาสและมีประสบการณ์จากการฝึกซ้อมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะทางด้านกีฬาเทควันโคกับผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทยซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีพาเทควันโด ให้กับเยาวชนและเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดยการจัดการอบรม “Taekwondo Youth Camp ครั้งที่ 1” ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์