ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ดันพื้นที่แม่ฮ่องสอนโซนใต้เป็น “จังหวัดแม่สะเรียง”

แชร์

17 ต.ค.63/ นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะทำงานผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือต่อ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อผลักดันการแยก สามอำเภอสายใต้ ประกอบด้วย  อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย  ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง” โดยเป็นแผนการดำเนินการในระยะยาว ตามแนวคิดของ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เคยร่วมประชุมและเห็นชอบผลักดัน
นายอดุลย์  เปิดเผยว่า ทางคณะทำงานฯ ได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ เพื่อยื่นหนังสือและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมผลักดัน โดยขั้นตอนต่อไปคณะทำงานจะดำเนินการทำความเข้าใจกับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั้งสามอำเภอ จากนั้นมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมทำประชาคม รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายรายงานจังหวัด ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความต้องการของภาคประชาสังคมคนแม่ฮ่องสอนสายใต้ เพื่อให้พิจารณาการจัดตั้งจังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้ตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างตามระเบียบของทางราชการ
สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน  15 คน มีการประชุมวางแผนและดำเนินการมาเป็นลำดับ พร้อมเข้าพบนายอำเภอทั้งสามอำเภอ เพื่อเสนอข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นครบทั้งสามอำเภอ สรุปมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่จากการศึกษาข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัดใหม่ พบว่า ต้องมีอย่างน้อย 4 อำเภอ คณะทำงานได้ปรึกษาและเก็บข้อมูลด้านลักษณะภูมิประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประชากร และการอำนวยความสะดวก ได้ข้อสรุปขอจัดตั้งอำเภอใหม่ที่ตำบลแม่เหาะ และตามหลักเกณฑ์ต้องมี 4 ตำบล เช่นกัน ประกอบด้วย ต.แม่เหาะ ต.ป่าแป๋ ต.ป่าปง และต.กองก๋อย (แยกจาก อ.แม่สะเรียง 2 ตำบล อ.สบเมย 2 ตำบล) ซึ่งกำนันและนายก อบต. ทั้งสี่ตำบลได้เห็นชอบร่วมกันและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ส่วนทางด้านนายอำเภอแม่สะเรียงและปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับ คณะจัดตั้งจังหวัด และเห็นด้วยกับโครงการจัดตั้งอำเภอใหม่ พร้อมกับมอบหมายให้ นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัด อ.แม่สะเรียง ดำเนินงานต่อเพื่อช่วยกันผลักดันให้เป็น จังหวัดแม่สะเรียงต่อไป
ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน

แชร์