จับตามรสุมพาดผ่านไทยภาคกลาง-ใต้บน-ออก เจอหนัก!

แชร์

เกษตรฯ สั่งทุกหน่วยงาน กษ. เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

17ต.ค.63/นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ (17 ต.ค. 63) ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

สัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

ล่าสุดนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม หากจำเป็นต้องระบายน้ำจะต้องแจ้งประชาชนด้านท้ายอ่างฯให้ทราบก่อน โดยให้กระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

ที่สำคัญให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

 


แชร์