ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาข้อร้องเรียน

แชร์

นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์รัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพัชรนันท์  ศรีเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิชล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าน้อย อ.สิชล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการปิดกั้นทางเดินบริเวณแนวเขตคลองเปรก และมีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.สิชล  โดยมีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมลงพื้นที่ด้วย

จากการตรวจสอบพื้นที่ และประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้ร้องระบุว่า ตนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ถูกร้องได้ปิดทางเดินแนวเขตคลองโดยปักเสาคอนกรีตพร้อมขึงลวดหนามกั้นทางเข้าออกสวนมังคุดของผู้ร้อง และปิดลำคลองเปรกซึ่งเป็นลำน้ำสาธารณะ โดยสร้างทำนบคอนกรีตลงในลำคลองแล้ววางท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำในคลองเปรกที่อยู่ท้ายทำนบแห้งขอดไม่มีน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแนวท่ออยู่สูงกว่าท้องคลอง ในขณะที่ผู้ถูกร้องยอมรับว่า ตนเป็นผู้ก่อสร้างทำนบคอนกรีตในลำคลองแล้ววางท่อระบายน้ำจริง เนื่องจากได้รับความเดือนร้อน หากไม่สร้างทำนบดังกล่าว ก็ไม่สามารถนำรถทุกชนิดเข้าไปจอดในบริเวณบ้านได้ และเป็นผู้กั้นลวดหนามดังกล่าวเช่นกัน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของผู้ร้องที่นำไปปล่อยในสวนเข้าไปกินพืชผลทางการเกษตร แต่พร้อมที่จะรื้อทำนบดังกล่าวทิ้ง แล้วขออนุญาตสร้างสะพานจากสำนักงานเจ้าท่าฯให้ถูกต้อง

ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงหาข้อยุติกันได้ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่ ดังนั้นที่ประชุม จึงได้ให้อำเภอสิชลแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกั้นลวดหนามปิดทางสาธารณะ ส่วนการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำขอให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกัน

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน


แชร์